یکشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۲۱

گزارش تصویری: امضای صورتجلسه مشترک در حوزه حمل و نقل بین ایران و افغانستان

دریافت تصاویر