چهارشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۷:۰۰

گزارش تصویری: نشست وزیر راه و شهرسازی با خبرنگاران پایگاه خبری وزارت راه شهرسازی

دریافت تصاویر