شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۸:۵۹

گزارش تصویری: برگزاری جلسه کارگروه مدیریت پروژه و قراردادها در وزارت راه و شهرسازی