یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۹:۲۶

گزارش تصویری: تکریم مقام آزادگان در وزارت راه و شهرسازی