جمعه ۹ شهریور ۱۳۹۷ - ۰۸:۳۷

گزارش تصویری : دویست و هفتمین جلسه گفتمان از سلسله گفتمان نقد معماری و شهرسازی