شنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۴

گزارش تصویری: تقدیر آخوندی از مدیرعامل پیشین بانک صنعت و معدن

دریافت تصاویر