پنجشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۷ - ۰۸:۵۰

گزارش تصویری: سومین جلسه هیات داوران مسابقه طراحی شهری حاشیه رودخانه زرجوب شهر رشت