دوشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۷ - ۰۸:۲۴

گزارش تصویری: نشست کارویژه‌های تخصصی یکپارچه‌سازی و تجمیع اسناد برنامه‌ای وزارت راه و شهرسازی

دریافت تصاویر