جمعه ۲۳ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۴

گزارش تصویری: برگزاری دویست و هشتمین جلسه گفتمان نقد معماری و شهرسازی