دوشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۵:۰۹

گزارش تصویری : نشست ویژه ریسک آتشفشان دماوند؛ وضعیت موجود و چه باید کردها