دوشنبه ۹ مهر ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۹

گزارش تصویری: برگزاری پنل توسعه سكونتگاه‌های شهری، شهر جديد، شهرك‌سازی و توسعه شهرهای كنونی