شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷ - ۰۵:۳۶

گزارش تصویری: بازدید از نیروگاه خورشیدی ساختمان شهيد دادمان وزارت راه و شهرسازی

دریافت تصاویر