شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷ - ۱۸:۱۰

گزارش تصویری: حضور وزیر راه و شهرسازی در آئین اتمام عملیات حفاری بخش شرقی تونل البرز -۲

دریافت تصاویر