شنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۷ - ۰۶:۲۷

گزارش تصویری: بازدید وزیر راه و شهرسازی از مجتمع مسکونی، اداری ۱۳۱۲ واحدی در مشهد

دریافت تصاویر