پنجشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۲

گزارش تصویری : نشست دو جانبه اقتصادی بین هیات پارلمانی سوریه با طرف ایرانی برگزار شد.

عکاس : مصطفی صفری

دریافت تصاویر