دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷ - ۱۴:۴۴

گزارش تصویری : جلسه شورای عالی معماری و شهرسازی

عکاس : مصطفی صفری

دریافت تصاویر