چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷ - ۱۸:۵۱

گزارش تصویری: مراسم تجلیل و تکریم خبرگان و متخصصان هوانوردی

عکاس:راهب هماوندی

دریافت تصاویر