یکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷ - ۱۷:۲۴

گزارش تصویری : برگزاری نخستین نشست خبری معاونان وزیر راه و شهرسازی در نمایشگاه حمل و نقل

عکاس:مصطفی صفری

دریافت تصاویر