دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷ - ۱۵:۵۳

گزارش تصویری : دومین روز از نشست خبری سومین نمایشگاه حمل و نقل و صنایع وابسته

عکاس : مصطفی صفری

دریافت تصاویر