چهارشنبه ۵ دی ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۱

گزارش تصویری : برگزاری نشست بررسی طرح توسعه دانشگاه تهران در کمیته فنی شورای عالی شهرسازی

عکاس : مصطفی صفری

دریافت تصاویر