شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷ - ۰۹:۵۴

گزارش تصویری: تخریب‌ بافت تاریخی اصفهان در بازگشایی خیابان آقانورالله نجفی در حریم میدان نقش جهان

دریافت تصاویر