دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۵

گزارش تصویری : جلسه ستاد مدیریت بحران

عکاس : مصطفی صفری

دریافت تصاویر