دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ - ۰۸:۰۴

گزارش تصویری: افتتاح تاسیسات زیربنایی بندر خلیج فارس-بندرعباس (۳)

عکاس: مصطفی صفری

دریافت تصاویر