شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۶:۵۵

گزارش تصویری: گرامیداشت روز مهندس با حضور وزیر راه و شهرسازی

عکاس:مصطفی صفری

دریافت تصاویر