چهارشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۷ - ۰۹:۱۹

گزارش تصویری: بیست و دومین جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در سال ۹۷

عکاس: راهب هماوندی

دریافت تصاویر