دوشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۹:۱۲

گزارش تصویری: ورود اولین محموله صادراتی افغانستان به چابهار- سفر چابهار، اسفند۹۷ (۳)

عکاس: مصطفی صفری

دریافت تصاویر