دوشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۷ - ۲۰:۰۲

گزارش تصویری: افتتاح درمانگاه کوی مسکونی بندر با حضور وزیر راه و شهرسازی- سفر چابهار، اسفند۹۷ (۴)

عکاس: مصطفی صفری