شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۴:۱۱

گزارش تصویری: نشست خبری هفتمین اجلاس شورای هماهنگی کریدور شمال-جنوب

عکاس: راهب هماوندی

دریافت تصاویر