پنجشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۶:۱۵

گزارش تصویری: آغاز عملیات اجرایی تونل قطار برقی مشهد-گلبهار با حضور وزیر راه و شهرسازی- سفر مشهد اسفند ۹۷(۳)

عکاس: مصطفی صفری

دریافت تصاویر