پنجشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۷ - ۰۹:۰۹

گزارش تصویری: نشست مشترک معاونت مسکن و ساختمان و بانک مسکن

عکاس: راهب هماوندی

دریافت تصاویر