شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۵:۱۴

گزارش تصویری: نشست صمیمانه مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با خبرنگاران

عکاس: راهب هماوندی

دریافت تصاویر