یکشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۷

گزارش تصویری: آغاز فعالیت ستاد سفرهای دریایی نوروزی با حضور وزیر راه و شهرسازی-سفر هرمزگان (۱)

عکاس: مصطفی صفری

دریافت تصاویر