چهارشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۸ - ۱۶:۲۶

گزارش تصویری از دیدار وزیر راه و شهرسازی با معاون اول وزیر خارجه قزاقستان