شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۷

گزارش تصویری از هواپیماهای اوراقی در فرودگاه امام خمینی (ره)

عکاس:مصطفی صفری