چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۵:۴۵

گزارش تصویری از زیر اساس تا روسازی در آزادراه کنارگذر جنوبی تهران

عکاس: راهب هماوندی

دریافت تصاویر