چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۵:۴۶

گزارش تصویری از جلسه ساماندهی مرکز اداری- سیاسی پایتخت

عکاس:صادق سندانی

دریافت تصاویر