یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۲:۵۵

گزارش تصویری از آغاز پروازهای سلام ایر به تهران

عکاس:مصطفی صفری

دریافت تصاویر