شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۳:۱۱

گزارش تصویری از دهمین جلسه شورای عالی مسکن به ریاست وزیر راه و شهرسازی

عکاس: راهب هماوندی

دریافت تصاویر