یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۵

گزارش تصویری از امضای تفاهمنامه احداث ۱۰۰ هزار واحدمسکونی بین وزارت راه و شهرسازی و وزارت دفاع

عکاس:مصطفی صفری

دریافت تصاویر