چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۹

گزارش تصویری نشست مدیران هسته‌ گزینش کلیه سازمان‌ها وشرکت‌های وزارت راه و شهرسازی با مدیرکل حراست وزارتخانه

عکاس:مصطفی صفری