چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸ - ۱۸:۰۸

گزارش تصویری از بررسی مبانی نظام ملی ساخت و ساز ساختمان‌های غیر دولتی

عکاس : مصطفی صفری