چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸ - ۱۸:۰۷

گزارش تصویری از دیدار وزیر راه و شهرسازی ایران با وزیر کار وامور اجتماعی سوریه

عکاس:مصطفی صفری

دریافت تصاویر