شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸ - ۰۹:۳۱

تلاش خدمتگزاران ضیوف الرحمن هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران "هما" در عملیات حج تمتع ۱۳۹۸