یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸ - ۱۸:۱۵

گزارش تصویری از پنجاهمین جلسه هماهنگی امور حقوقی وزارت راه و شهرسازی

عکاس: صادق سندانی

دریافت تصاویر