پنجشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۸

گزارش تصویری از برگزاری پنجمین جلسه کارگروه ستاد تدوین بودجه عمرانی سال ۱۳۹۹

عکاس:مصطفی صفری

دریافت تصاویر