یکشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۶

گزارش تصویری از ششمین جلسه کارگروه ستاد تدوین بودجه عمرانی سال ۱۳۹۹

عکاس: راهب هماوندی

دریافت تصاویر