دوشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۷

گزارش تصویری از کارگروه ارزیابی و تصویب طرح های توجیهی

عکاس:مصطفی صفری

دریافت تصاویر