شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۶:۰۱

گزارش تصویری از نشست وزیر راه و شهرسازی ایران و وزیر اقتصاد آذربایجان

عکاس : مصطفی صفری