دوشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۵:۳۰

گزارش تصویری از کارگروه ستاد تدوین بودجه عمرانی سال ۱۳۹۹

عکاس:صادق سندانی

دریافت تصاویر