دوشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۲۱:۴۶

گزارش تصویری ازدیدار سفیر تاجیکستان با وزیر راه و شهرسازی

عکاس:مصطفی صفری